Loading...
Virgil

it came to my understanding
poetry is a cancer
(let make myself clear
it’s not like cancer - it’s cancer)
albeit a very subtle one
most people feel nothing
passing thru life
...

Virgil

Cînd pianul bătrîn își visează sonata
În tabloul cu scoici noi intrăm pe ascuns,
Un picior mai întîi, apoi celălalt,... gata,
Poposind printre melci în nisip am pătruns.

Goi ne-ntindem în templul de ape al mării
Mirosind a pădure de alge
...

Virgil

love is better than sex
said the Chinese old lady
cramming a bunch of incense sticks into a dark-green bottle
her small fatty hands
sweaty and rosy like two newborn piglets
moving nervously
...

Virgil

I don’t write poetry
poetry doesn’t write me
you can say we are even
but we are not even
we are not even close
although we stumble on each other sometimes
somewhere
...

Alt
Virgil

sîntem o generaţie

experimentală

zigoţi zămisliţi

în proletcultism

desenam avioane şi poduri în stele

pe cravate de purpur juram cu strabism

ne-au cîntat bitelşi

...

Alt
Virgil

românia nu există
există doar un vag miros de gaze lacrimogene
pe cîmp lîngă boul încruntat la jug 
marunțind în fălci frunze vesele de păpădie
lie lie dragă mărie
îți scriu eu ție
...

Virgil

această maladie poetică
despre care nici să şoptim
nu avem curajul
ne aşteaptă fiinţa ascetică
pe fiecare
în noaptea nemişcată neiertătoare
în noaptea mereu următoare înfruptîndu-se
din măduva spinărilor noastre imperiale
...

Virgil

în ultima vreme
zilele au muchii netede
cărămizi de vreme bună zîmbeşte zidarul
le aşează rostuit
cu faţa rugoasă spre înăuntru
să nu li se vadă amarul
aşterne apoi un strat de
...

Virgil

Nişte dinţi ascuţiţi şi negri
Infipti in pamintul
Negru si reavan.
Melcii îl urcă leneşi şi umezi.
Roşul pămîntiu al ruginei
Îl pătează pe alocuri
Ca o vîrstă de toamne
Picurînd
...

Virgil

Şăgalnice şi umede,
Răsfrîngerile calde
Ale soarelui
În ape,
Fărîmiţau globuri de lumină,
Zdrobeau răceala albă
A zăpezii,
Lărgind pe maluri
Între sălcii,
Pete mari de reavănă
Şi
...